Nasze wartości

Jesteśmy organizacją kierującą się wartościami.
Nasze wartości informują zarówno o naszej długoterminowej strategii jako firmy, jak i o sposobie, w jaki codziennie obsługujemy naszych klientów.

Cel i misja

Naszym celem jest inicjowanie oraz aktywny udział w tworzeniu pozytywnych i trwałych zmian na świecie.

Pomagamy naszym klientom w rozwoju poprzez wprowadzanie wyróżniających, trwałych i znaczących innowacji i ulepszeń,
które w konsekwencji umożliwiają tworzenie wspaniałych organizacji zdolnych do zmiany świata na lepsze.

Niestereotypowy konsulting

Zależy nam na zmianie stereotypu, zgodnie z którym firmy konsultingowe oraz konsultanci biznesowi to nieetyczna rasa, która jest zainteresowana tylko wystawianiem dużych faktur za bezużyteczne usługi. Dążymy do tego, by zasady naszej współpracy były ustalane z klientami w sposób transparenty, a nasze wynagrodzenie było proporcjonalne do wyników naszego zaangażowania i efektów naszej pracy.

Uczciwość osobista i zawodowa

Bardzo często biznes to trudne rozmowy i szacowanie ryzyka, które przekłada się zarówno na sukcesy, jak i porażki. W każdym spotkaniu bierzemy udział z pragnieniem i umiejętnością bycia szczerym i otwartym na drugiego człowieka. Dzięki temu zawsze bierzemy pod uwagę z szacunkiem różne perspektywy spojrzenia na daną sytuację. Zawsze naszym celem jest rzetelne zaprezentowanie stanu istniejącego – jest to dla nas dużo ważniejsze, niż sprzedanie kolejnej usługi lub nawiązanie chwilowego kontaktu. W życiu zawodowym – podobnie jak w prywatnym – dużo wyżej cenimy wieloletnie relacje, niż chwilowe romanse.

Odpowiedzialność i zaufanie

Staramy się być dobrze funkcjonującym i współpracującym zespołem, w którym nikt nie stoi ponad zadaniami. Nikt z naszych klientów dotychczas nie usłyszał „to nie jest w naszym zakresie obowiązków”. Ważniejsze od formalności i „przecinków” są dla nas wzajemne zrozumienie i pełna koncentracja na osiągnięciu celu – którym przede wszystkim jest rozwój odpowiadający rzeczywistym potrzebom i możliwościom naszych klientów. Dzięki takiemu podejściu budujemy trwałe relacje oparte na zaufaniu. Jednocześnie gwarantujemy naszym klientom najwyższy poziom dyskrecji – właśnie dlatego zamiast referencji pokazujemy doświadczenie, a nowe relacje nawiązujemy z reguły z polecenia.

Innowacje w praktyce

Dążymy do postrzegania codzienności w możliwie szerokiej perspektywie. Dzięki temu zawsze podchodzimy do potrzeb i oczekiwań naszych klientów w sposób holistyczny – nie przez pryzmat pojedynczego projektu, lecz poprzez rozwój całej organizacji. Od narzędzi sztucznej inteligencji po nieszablonowe pomysły, nie wierzymy w istnienie problemów niemożliwych do rozwiązania. Zamiast tego wybieramy innowacyjność i kreatywne rozwiązywanie problemów. Istotnym z naszych zasobów są szerokie kontakty zarówno po stronie nauki i badań, jak i biznesu i wdrożeń w różnych segmentach rynku. W ten sposób jesteśmy w stanie obsługiwać naszych klientów w sposób kompleksowy – w sposób istotny wspierając ich rozwój technologiczny i gospodarczy.