Dotacje

Na przestrzeni minionych lat byliśmy obserwatorami procesów, które całkowicie zmieniły oblicze naszej rzeczywistości. Począwszy od upowszechnienia telefonii komórkowej, poprzez zwiększenie dostępności komputerów stacjonarnych i powstanie całego wachlarza urządzeń przenośnych. Kolejne zmiany to powstanie komunikatorów, aż w końcu przyszedł czas na Internet rzeczy i różnego rodzaju społeczności, które w oparciu o pewne podobieństwa pomiędzy poszczególnymi osobami tworzą grupy stanowiące z jednej strony idealnych konsumentów – z drugiej realne grupy nacisku.

Jak wiele jeszcze można zmienić w otaczającym świecie?

Cel Projektu: ułatwienie stabilizacji funkcjonowania CENTRUM ROZWOJU KAPITAŁU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia pandemii COVID-19.

Efekt Projektu: wprowadzenie do naszej oferty świadczenia usług w sposób zdalny.

Wartość Projektu: 77 490,00 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 59 850,00 zł

Opracowanie modelu projekcji finansowej z analizą wskaźników dla jednostek samorządowych.

Firma Centrum Rozwoju Kapitału sp. z o.o. otrzymała grant na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie modelu projekcji finansowej z analizą wskaźników dla jednostek samorządowych.” Celem głównym przedsięwzięcia jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania algorytmów uczenia maszynowego (w tym sieci neuronowych), które zostaną zaimplementowane w narzędzie analityczne przeznaczone dla firm sektora MŚP.

Wartość projektu ogółem wynosi 123 000,00 zł brutto. Wartość dofinansowania wynosi 80 000,00 zł.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Opracowanie innowacyjnego finansowego narzędzia analitycznego.

Firma Centrum Rozwoju Kapitału sp. z o.o. otrzymała grant na realizację przedsięwzięcia pn. “Opracowanie innowacyjnego finansowego narzędzia analitycznego.” Celem głównym przedsięwzięcia jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania algorytmów uczenia maszynowego (w tym sieci neuronowych), które zostaną zaimplementowane w narzędzie analityczne przeznaczone dla firm sektora MŚP.

Wartość projektu ogółem wynosi 123 000,00 zł brutto. Wartość dofinansowania wynosi 80 000,00 zł.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. “Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Opracowanie narzędzia do projektowania działań B+R

Firma Centrum Rozwoju Kapitału sp. z o.o. otrzymała grant na realizację przedsięwzięcia pn. “Opracowanie narzędzia do projektowania działań B+R”. Celem głównym przedsięwzięcia jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania narzędzia analityczno-statystycznego dla monitorowania działalności B+R.

Wartość projektu ogółem wynosi 123 000,00 zł brutto. Wartość dofinansowania wynosi 80 000,00 zł.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. “Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.