01

Wspieramy
rozwój

Jesteśmy praktykami we wdrażaniu zmian oraz innowacji, ponieważ nie tylko pomagamy w tym naszym klientom, lecz także wprowadzamy własne rozwiązania.

Więcej...
02

Centrum
informacji

W swojej pracy opieramy się na rzetelnej analizie potrzeb odbiorców, dostępnej technologii, wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań oraz odwadze do poszukiwania nowych sposobów działania, przez nikogo dotychczas nie wykorzystanych.

Więcej...
03

Wiedza
i doświadczenie

Wprowadzamy w życie i rozwijamy takie rozwiązania i technologie, które zwiększają efektywność zarządzania finansami, dostępu do wolnych środków pieniężnych oraz generowania dochodów w oparciu o posiadane zasoby.

Więcej...

Najlepszym sposobem
przewidywania przyszłości

jest jej tworzenie
Peter F. Drucker

Na przestrzeni minionych lat byliśmy obserwatorami procesów, które całkowicie zmieniły oblicze naszej rzeczywistości. Począwszy od upowszechnienia telefonii komórkowej, poprzez zwiększenie dostępności komputerów stacjonarnych i powstanie całego wachlarza urządzeń przenośnych. Kolejne zmiany to powstanie komunikatorów, aż w końcu przyszedł czas na Internet rzeczy i różnego rodzaju społeczności, które w oparciu o pewne podobieństwa pomiędzy poszczególnymi osobami tworzą grupy stanowiące z jednej strony idealnych konsumentów – z drugiej realne grupy nacisku.

Więcej...

Projekty
Posiadamy bogate
doświadczenie

Załoga Centrum Rozwoju Kapitału zdobywała szlify realizując projekty współfinansowane z pierwszych środków pomocowych przekazywanych Polsce w okresie przedakcesyjnym w ramach programów PHARE, ISPA oraz SAPARD. Od roku 2004 obsługiwaliśmy szereg projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach takich programów, jak Zintegrowany Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego…

Więcej...

PARP

Realizujemy projekty współfinansowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości takie jak: Go To Brand, Design dla przedsiębiorców czy Bony na innowacje

login

Fundusz badań
i wdrożeń

Pomagamy przedsiębiorcom w nawiązywaniu współpracy z jednostkami naukowymi w ramach programu Fundusz badań i wdrożeń "Voucher Badawczy"

login

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspieramy przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji na inwestycję w infrastrukturę B+R

login

Usługi

W realizacji usług korzystamy z szerokiej palety narzędzi teleinformatycznych, opracowanych w oparciu o posiadane przez nas doświadczenie i precyzyjnie określone potrzeby naszych klientów.

account_tree

Przygotowanie
i rozliczanie projektów

Posiadamy doświadczenie w przygotowaniu i obsłudze realizacji projektów badawczo – rozwojowych, wdrożeniowych oraz inwestycyjnych. Jesteśmy w stanie obsłużyć projekty na każdym etapie oraz pod każdym aspektem – przygotowań formalno – prawnych, poszukiwania partnerów, wyboru najbardziej efektywnego modelu działania.

fact_check

Analizy, ekspertyzy,
studia wykonalności

Przygotowujemy rozbudowane dokumenty zawierające analizę czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na wykonalności i efektywność techniczną i ekonomiczną danego przedsięwzięcia. Dokumenty te opracowujemy na najwyższym poziomie, zachowując wymogi prawa i wytycznych instytucji wymagającego tego typu opracowań jako podstawy decyzji partycypacji w projekcie.

account_balance_wallet

Analityczne
narzędzia finansowe

W naszej pracy posługujemy się rozbudowanymi narzędziami teleinformatycznymi wspierającymi procesy analityczne. Dzięki temu umożliwiamy podejmowanie decyzji na podstawie rzetelnie opracowanych danych wynikających wprost z aktualnej sytuacji rynkowej oraz nadchodzących trendów.

Chcesz
dowiedzieć się więcej?