Oferta

01

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji ze źródeł zewnętrznych – przede wszystkim funduszy Unii Europejskiej, lecz także z krajowych funduszy pomocowych oraz od inwestorów prywatnych.

02

Obsługa projektów

O powodzeniu danego przedsięwzięcia decyduje nie tylko odpowiednio przygotowana dokumentacja projektowa i umowa z grantodawcą lub inwestorem, lecz przede wszystkim odpowiednio prowadzone i dokumentowane działania oraz efektywne wydatkowanie środków. Naszym klientom oferujemy szeroki zakres usług, począwszy do prowadzenia projektów, przez organizację i przeprowadzanie udzielania zamówień (także w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych) skończywszy na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego oraz zarządzania projektami inwestycyjnymi i badawczymi.

03

Ulga B+R

Nasze kompetencje obejmują także obsługę przedsiębiorstw w zakresie prawidłowego wykorzystania i rozliczenia ulgi badawczo – rozwojowej. W tym zakresie przeprowadzamy zarówno analizę działalności firmy, dokumentów księgowych, jak również kompleksowo obsługujemy proces przygotowania dokumentacji zgodnej z przepisami prawa i wymaganej w trakcie kontroli.

04

Polska Strefa Inwestycji

Świadczymy usługi w zakresie wsparcia realizacji inwestycji poprzez pozyskanie ulgi inwestycyjnej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. W tym zakresie zarówno przeprowadzamy analizy wstępne, kompleksowo przygotowujemy inwestycje, jak również prowadzimy je przez cały okres realizacji, trwałości oraz wykorzystania przysługującego wsparcia, aż do zamknięcia wydanej decyzji administracyjnej.

05

Studia wykonalności, agendy badawcze

Rozbudowane dokumenty zawierające analizę czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na wykonalności i efektywność techniczną i ekonomiczną danego przedsięwzięcia opracowujemy na najwyższym poziomie zachowując wymogi prawa i wytycznych instytucji wymagającego tego typu opracowań jako podstawy decyzji partycypacji w projekcie.

06

Ekspertyzy

Korzystając z doświadczenia specjalistów z różnych dziedzin oferujemy przygotowanie ekspertyz niezbędnych w rozwoju podmiotów o różnej strukturze prawnej i właścicielskiej. Wykonujemy zarówno analizy wykonalności technicznej i technologicznej, jak i badanie opłacalności i efektywności ekonomicznej planowanych przedsięwzięć.

07

Rozwiązanie analityczno – statystyczne

W ramach realizacji programu Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy, udało nam się wprowadzić do swojej oferty nowy produkt jakim jest narzędzie analityczno – statystyczne branży rolniczej i spożywczej. Umożliwia on kompleksową analizę branży rolniczej i spożywczej przy uwzględnieniu wszystkich wymaganych czynników i danych historycznych. W celu zapoznania się z szczegółami oferowanej usługi, zapraszamy do działu kontaktu.

08

Analiza kondycji finansowej

Kluczowym elementem rozwoju jest analiza kondycji finansowej danej jednostki. Nasza firma w celu opracowania tego typu analiz wykorzystuje autorski system teleinformatyczny, umożliwiający zarówno analizę wskaźnikową sytuacji bieżącej, jak również predykcję na podstawie danych rynkowych. Rozwiązanie powstało przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

09

Model projekcji finansowej dla samorządów

W ramach realizacji programu Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy, udało nam się wprowadzić do swojej oferty nowy produkt jakim jest model projekcji finansowej z analizą wskaźników dla jednostek samorządowych. Umożliwia on kompleksową analizę kondycji finansowej JST przy uwzględnieniu wszystkich wymaganych czynników i danych historycznych. Po szczegóły dotyczące rozwiązania zapraszamy do działu kontaktu. 

10

Analityczne narzędzie finansowe

W ramach realizacji programu Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy, opracowaliśmy innowacyjny system analityczny, który w oparciu o dane historyczne i bieżące umożliwia generowanie w krótkim czasie precyzyjne predykcje finansowe dla Twojej firmy.  Opracowane narzędzie umożliwia wykonanie analizy wrażliwości oraz analizy wskaźnikowe dla bieżącej działalności oraz planów rozwojowych klientów. 

11

Zdalne porady i konsultacje dla sektora MŚP

Dzięki realizacji projektu w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego, nasza firma zaopatrzyła się w niezbędny sprzęt, który pozwala nam świadczyć usługi w sposób zdalny. Niezależnie od sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie, jesteśmy przygotowani na wyzwania jakie stawiają przed nami nasi klienci.