Doświadczenie

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie obsługi wsparcia dla różnych podmiotów – poniżej przegląd programów, w ramach których skutecznie pozyskaliśmy i rozliczyliśmy finansowanie dla naszych klientów:

 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,
 • Fundacja Ekofundusz – wsparcie projektów ekologicznych,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia,
 • Program Operacyjny Wiedza – Edukacja – Rozwój,
 • Fundusze Norweskie,
 • Horizon 2020,
 • Programy Regionalne.